Denna hemsida är inaktiverad. Du når tillsvidare Pizzeria Roma på telefon 0650-810 84.